یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹ Sunday, 25 October , 2020
کارگران شهرداری
کارگران شهرداری بناب معوقات مزدی طلبکارند ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
شهرداری بناب

کارگران شهرداری بناب معوقات مزدی طلبکارند

جمعی از کارگران شهرداری «بناب» در استان آذربایجان غربی از چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.