سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰ Tuesday, 22 June , 2021
کشتارگاه صنعتی مرغ در بناب
احداث کشتارگاه صنعتی مرغ در بناب به همت گروه صنعتی اطهر /  فرماندار بناب: تلاشگران حوزه تولید مواد غذایی اولین گروه جهادگران سلامت / نقش برجسته گروه صنعتی اطهر در رشد صادرات بناب / جواد فشنگچی: اشتغال زایی برای بیش از ۴۰۰ نفر در گروه صنعتی اطهر/ سهم حدود ۱۰ درصد گروه صنعتی اطهر در صادرات شهرستان ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
در دیدار فرماندار بناب با مدیرعامل گروه صنعتی اطهر مطرح شد؛

احداث کشتارگاه صنعتی مرغ در بناب به همت گروه صنعتی اطهر / فرماندار بناب: تلاشگران حوزه تولید مواد غذایی اولین گروه جهادگران سلامت / نقش برجسته گروه صنعتی اطهر در رشد صادرات بناب / جواد فشنگچی: اشتغال زایی برای بیش از ۴۰۰ نفر در گروه صنعتی اطهر/ سهم حدود ۱۰ درصد گروه صنعتی اطهر در صادرات شهرستان

فرماندار بناب با حضور در کارخانه آرد اطهر با مدیرعامل گروه صنعتی اطهر در خصوص مسائل تولیدات و صادرات گفتگو و در راستای احداث یک واحد کشتارگاه بزرگ مرغ در این شهرستان با همکاری گروه صنعتی اطهر به توافق رسیدند.