سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰ Tuesday, 22 June , 2021
کمبود اعتبار
بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی بناب، منتظر اعتبار ۰۸ مهر ۱۳۹۹
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی:

بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی بناب، منتظر اعتبار

بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F سهند بناب در صورت تامین منابع ریالی مورد نیاز سال ۱۴۰۱ وارد مدار خواهد شد.