جمعه, ۴ تیر , ۱۴۰۰ Friday, 25 June , 2021
کمربندی چمران بناب
نقض حقوق شهروندان با سوزاندن درخت توسط یکی از اهالی در بند پردیس ۱۲ !!!/ آتش زدن درخت ۴۰ سال به منظور تردد بهتر خودرو !! ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
گزارش صدای بناب به درخواست اهالی؛

نقض حقوق شهروندان با سوزاندن درخت توسط یکی از اهالی در بند پردیس ۱۲ !!!/ آتش زدن درخت ۴۰ سال به منظور تردد بهتر خودرو !!

یکی از ساکنین کوچه پردیس 12 واقع در ابتدای کمربندی چمران به دلیل راحت تر کردن تردد خودروی خود درخت 40 الی 50 ساله زیبا در کوچه را به آتش کشید!!!