سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰ Tuesday, 22 June , 2021
یماران کرونایی
حضور بانوان طلبه جهادی بناب در بیمارستان امام خمینی(ره) ۲۰ آذر ۱۳۹۹

حضور بانوان طلبه جهادی بناب در بیمارستان امام خمینی(ره)

حوزه/ همزمان با شیوع موج سوم کرونا و افزایش میزان بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) بناب، گروه جهادی مدرسه علمیه خواهران بناب به منظور کمک به کادر پرستاری و همراهی با بیماران کرونایی به این بیمارستان اعزام شدند.