شنبه, ۱۶ اسفند , ۱۳۹۹ Saturday, 6 March , 2021
یمارستان امام خمینی(ره)
حضور بانوان طلبه جهادی بناب در بیمارستان امام خمینی(ره) ۲۰ آذر ۱۳۹۹

حضور بانوان طلبه جهادی بناب در بیمارستان امام خمینی(ره)

حوزه/ همزمان با شیوع موج سوم کرونا و افزایش میزان بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) بناب، گروه جهادی مدرسه علمیه خواهران بناب به منظور کمک به کادر پرستاری و همراهی با بیماران کرونایی به این بیمارستان اعزام شدند.