آسفالت ریزی ورودی خوشه مهر
آسفالت ریزی ورودی خوشه مهر
ورودی شهر خوشه مهر با حمایت نماینده مردم شهرستان و فرماندار بناب آسفالت ریزی شد.

به گزارش صدای بناب، در روزهایی که شاهد شتاب توسعه شهر خوشه مهر در بسیاری از ابعاد عمرانی و توسعه زیر ساختها هستیم پس از سال ها انتظار، ورودی شهر خوشه مهر آسفالت ریزی شد.

پر وضوح است که شهردار پرتلاش شهر خوشه مهر قصد دارد چرخهای توسعه این شهر را هر روز شتاب بیشتری دهد که اقدامات انجام شده اخیر خود گواه این موضوع هستند.

بعد از احداث میادین افتتاح المان مذهبی شهر (که مورد توجه و مقبولیت بسیاری از مردم حسینی خوشه مهر و مسئولین قرار گرفت) اینبار نوبت به آسفالت ریزی شهر رسیده است.

اسفالت ریزی معابر و کوچه های داخل شهر، اینبار با حمایت نماینده و فرماندار شهرستان شروع شده و معبر ورودی شهر خوشه مهر به بیش از ۲۵۰۰۰ متر مربع اصلاح ، تعریض و آسفالت ریزی شده است که به همین منظور امروز شاهد بازدید میدانی نماینده محترم شهر بناب و خوشه مهر در مجلس شورای اسلامی و فرماندار پرتلاش و دیگر مسئولین از این روند بودیم.

انتهای پیام/ داود زیبائی