آمار منتشر شده در رابطه با موضوع اخراج اساتید غیرواقعی است
آمار منتشر شده در رابطه با موضوع اخراج اساتید غیرواقعی است
رییس دانشگاه تهران گفت: آمار منتشر شده در رابطه با موضوع اخراج اساتید دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران غیرواقعی است و رویکرد ما در دانشگاه تهران هیچ وقت برخورد با استاد نبوده است.

به گزارش صدای بناب به نقل از خبرگزاری مهر محمد مقیمی  گفت: یک آمار غیر واقعی در رابطه با موضوع اخراج اساتید برای دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شده بود که کاملاً مشخص نبود دقیق برای کدام دانشگاه است.

وی افزود: رویکرد ما در دانشگاه تهران هیچ وقت رویکرد برخورد با استاد نبوده است و با هیچ کدام از دانشجویان و کارمندان و اساتید که منتقد سیاسی و اجتماعی هستند برای فعالیت‌هایشان برخورد نداشتیم.

رئیس دانشگاه تهران گفت: ما اصولاً در دانشگاه تهران سازوکارهای نقد را فراهم کرده ایم، یک تلویزیون اینترنتی را در دانشگاه تهران ایجاد کرده ایم که در هیچ دانشگاهی سابقه نداشته است و تلاش می‌کنیم حرف‌های منتقدین بیشتر شنیده بشود.

مقیمی افزود: بنابراین در دانشگاه تهران نه تنها برخوردی با منتقد صورت نمی‌گیرد، بلکه فضایی فراهم می‌شود که اگر انتقادی نیست با وجود فضای فراهم شده انتقادها بیان بشود.