آیا کسی هست که مرا بعد از ۶ سال دوندگی و سرگردانی در شهرداری بناب یاری کند
آیا کسی هست که مرا بعد از ۶ سال دوندگی و سرگردانی در شهرداری بناب یاری کند
درخواست مدیر عامل شرکت سینا پرتو بناب از مسئولین استان و شهرستان در خصوص پیگیری وضعیت پروانه ساخت پروژه درمانی دی کلینیک سپید بناب که همچنان بلاتکلیف مانده است.

 

نظر به دستور مساعد آقای دکتر فرید پناهی قدیم شهردار محترم شهر بناب در حامش نامه ۱۰۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ مبنی بر صدور پروانه ساخت دی کلینیک سپید بناب برابر روال قانونی و مصوبه ماده ۵ ، متاسفانه کارشناسان محترم واحد شهرسازی شهرداری بناب ،پروانه ساخت دی کلینیک را صادر نمی‌کنند.

 

 

                                                                                                        ابوالحسن عونی

رئیس هیت مدیره شرکت سینا پرتو بناب

 

 

 

انتهای گزارش / داود زیبائی