اولین تصاویر از ناوشکن «دیلمان» منتشر شد
اولین تصاویر از ناوشکن «دیلمان» منتشر شد
اولین تصاویر از ناوشکن دیلمان که قرار است فردا به ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی امام رضا(ع) نیروی دریایی ارتش الحاق شود، منتشر شد.

به گزارش صدای بناب به نقل از خبرگزاری تسنیم، اولین تصاویر از ناوشکن «دیلمان» نیروی دریایی ارتش با شماره بدنه ۷۸ منتشر شد.

دیلمان جدیدترین ناوشکن نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و با وزن ۱۵۰۰ تن است که با طراحی و تحت نظارت نیروی دریایی ارتش و توسط مجموعه صنایع دریایی وزارت دفاع ساخته شده است.

دیلمان به نوعی پیشرفته ترین ناوشکن از سری شناورهای پروژه موج و از کلاس جماران است و آیین الحاق ناوشکن دیلمان به ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی امام رضا(ع) نیروی دریایی ارتش، فردا و با حضور مقامات عالی‌رتبه لشکری و کشوری برگزار می‌شود.

اخبار نظامی | اخبار دفاعی , نیروی دریایی | نداجا | نیروی دریایی ارتش , ناوگروه‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران , تجهیزات نظامی , وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , آجا | ارتش | ارتش جمهوری اسلامی ایران ,

اخبار نظامی | اخبار دفاعی , نیروی دریایی | نداجا | نیروی دریایی ارتش , ناوگروه‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران , تجهیزات نظامی , وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , آجا | ارتش | ارتش جمهوری اسلامی ایران , اخبار نظامی | اخبار دفاعی , نیروی دریایی | نداجا | نیروی دریایی ارتش , ناوگروه‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران , تجهیزات نظامی , وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , آجا | ارتش | ارتش جمهوری اسلامی ایران , اخبار نظامی | اخبار دفاعی , نیروی دریایی | نداجا | نیروی دریایی ارتش , ناوگروه‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران , تجهیزات نظامی , وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , آجا | ارتش | ارتش جمهوری اسلامی ایران , اخبار نظامی | اخبار دفاعی , نیروی دریایی | نداجا | نیروی دریایی ارتش , ناوگروه‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران , تجهیزات نظامی , وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , آجا | ارتش | ارتش جمهوری اسلامی ایران ,

اخبار نظامی | اخبار دفاعی , نیروی دریایی | نداجا | نیروی دریایی ارتش , ناوگروه‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران , تجهیزات نظامی , وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , آجا | ارتش | ارتش جمهوری اسلامی ایران ,

اخبار نظامی | اخبار دفاعی , نیروی دریایی | نداجا | نیروی دریایی ارتش , ناوگروه‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران , تجهیزات نظامی , وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , آجا | ارتش | ارتش جمهوری اسلامی ایران ,

  • منبع خبر : خبرگزاری تسنیم