ایجاد بازارچه میوه درسطح شهر بناب برای میوه فروشان سیار+تصاویر
ایجاد بازارچه میوه درسطح شهر بناب برای میوه فروشان سیار+تصاویر
شهرداری بناب برای اولین بار در تاریخ بناب با احداث بازارچه میوه باجدیت به فکر ساماندهی میوه فروشان سیار افتاده است.

به گزارش پایگاه خبری صدای بناب، شهرداری بناب دراقدامی ابتکارانه در راستای کاهش ترافیک سطح شهر وساماندهی میوه فروشان سیار با ایجاد بازارچه میوه، سعی برحل این معضل دیرینه شهری بناب را دارد.

شهرداری بناب برای اولین بار نسبت به ایجاد بازارچه های میوه در سطح شهر بناب اقدام کرده است تا بتواند میوه فروشان سیار رادر این مناطق جمع آوری کند.

لازم به ذکراست فرید پناهی شهرداربناب درمدت زمان کوتاه به دست گرفتن سکان شهراری بناب به لزوم مدرن کردن شهربناب تاکیدمی کند که ظاهرا احداث چنین بازارچه هایی و همچنین اخطاریه اخیر در خصوص سد معبر نشان از عزم جدی شهرداری بناب با مدیریت فرید پناهی را نمایان می کند.

این گزارش میدانی توسط پایگاه خبری صدای بناب تهیه شده و قطعا این رسانه مردمی به دور از هرگونه طرفداری خاص از شخص یا نهادی مشکلات ومطالبات مردمی راپیگیری و قطعا اقدامات خوب نهادهای خدمات رسان را منعکس خواهد کرد.

درپایان لازم به ذکراست فرید پناهی شهرداربناب ازشروع آسفالت ریزی های گسترده و بی سابقه ازپایان اردیبهشت ماه سال آینده خبر داده است که امیدواریم این وعده نیز همانند احداث بازارچه میوه عملیاتی شود.

 

گزارش تصویری: