بررسی ترویج ورزش همگانی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر بناب
بررسی ترویج ورزش همگانی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر بناب
بررسی ترویج ورزش همگانی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر بناب برگزار شد

به گزارش صدای بناب، در این جلسه که به ریاست آقای سیاوش جدی و حضور اعضای کمیسیون.رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از فعالان ورزش شهرستان برگزار شد رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر با اشاره به ظرفیت های شهرستان بناب گفت:بناب به لحاظ مربیان با دانش دارای شرایط متمایز بوده که می توانند نقش بسزایی در توسعه ورزش همگانی داشته باشند.

اعضای کمیسیون و مدعوین در مطالب جداگانه به مشکلات موجود پیش روی ورزش همگانی پرداختند.

از عمده مسابل مطرح شده توسعه ایستگاههای ورزشی بانوان در پارک ها،تعریض ورودی کمپ قره قشون و ایجاد غرفه ،جلوگیری از ورود موتورسواران به کمپ قره قشون،ایجاد دیواره صخره نوردی،ایجاد زمین چمن مصنوعی فوتبال در مناطق مختلف شهر بناب و رسیدگی به پارک ها جهت تسهیل در امور ورزشکاران و احیای ایستگاههای ورزش توسط شهرداری بود که مقرر شد با تعیین اولویت نسبت به حل آنها اقدام شود