به آمار و ارقام اعتقاد ندارم / شهرداری خود را در عمل اثبات خواهد کرد
به آمار و ارقام اعتقاد ندارم / شهرداری خود را در عمل اثبات خواهد کرد
شهردار بناب در جلسه بررسی مشکلات افراد دارای معلولیت گفت :اعتقادی به آمار و ارقام گذاشتن ندارم و معتقدم می بایست خود را در عمل نشان بدهیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای بناب، فرید پناهی قدیم صبح امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات افراد دارای معلولیت با تاکید بر اینکه مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت وظیفه همه ما می باشد گفت: ادارات دولتی می بایست به قوانین احترام گذاشته و در راستای مناسب سازی ساختمان خود برای تردد این افراد اقدام کنند.

شهردار بناب با تاکید بر اینکه شهرداری مناسب سازی معابر اصلی و فرعی جهت تردد آسان ترین افراد دارای معلولیت را در اولویت کاری خود قرار خواهد داد گفت: قطعاً برخی از نواقص در خیابانهای اصلی به خصوص در هسته مرکزی شهر وجود دارد که این نواقص به زودی برطرف خواهند شد.

فرید پناهی با تاکید بر این که اعتقادی به آمار و ارقام ندارم گفت: به جای حرف زدن معتقدم می بایست خود را در عمل نشان بدهیم و قطعاً عمل به رفع نیازهای شهر بناب در اولویت اصلی شهرداری خواهد بود.

شهردار بناب در خصوص تردد افراد دارای معلولیت و استفاده آنها از وسایل حمل و نقل عمومی گفت: سعی خواهیم کرد در این راستا اقدامات را انجام بدهیم و حتی پیشنهاد می‌دهیم برخی از آژانس ها می توانند به صورت تخصصی تر برای تردد افراد دارای معلولیت فعالیت کند و ما قطعاً از آن‌ها حمایت خواهیم کرد.

شهردار بناب در پایان با تاکید بر اینکه در حال رصد و بررسی مشکلات و نواقص شهری بناب هستیم گفت: همشهریان مطمئن باشند که شهرداری تنها و تنها با هدف خدمت به مردم و شهر بناب فعالیت خواهد کرد و از حاشیه سازی به دور خواهد بود.

 

انتهای پیام / داود زیبائی