تاکنون۱۰۲ تجربه ارزشمند کارکنان در قالب مدیریت دانش ثبت و ارزیابی شده است
تاکنون۱۰۲ تجربه ارزشمند کارکنان در قالب مدیریت دانش ثبت و ارزیابی شده است
با توجه به استقرار سامانه مکانیزه مدیریت دانش در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، تاکنون 102 تجربه ارزشمند کارکنان شرکت در قالب مدیریت دانش ارزیابی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

به گزارش صدای بناب، به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، محمّدرضا سخندانی با اعلام این خبر گفت: شرکت گاز استان از شرکت های پیشرو در استقرار سیستم های مدیریتی بوده و هم اکنون راهبری سه نظام مدیریت دانش، مدیریت فن آوری و مدیریت خلاقیت و نوآوری در شرکت انجام می گردد.
وی با اشاره به رویکرد مدیریت دانش در این شرکت افزود: مدیریت دانش در شرکت گاز از طریق  استقرار نرم افزار مکانیزه، توسعه فرآیندهای مدیریت دانش و یکپارچه سازی آن با فرآیندهای سازمانی، سازماندهی دبیرخانه مرکزی، آموزش و تسری الزامات اجرایی در سطح کارکنان، استخراج و نگهداشت دانش کلیدی کارکنان در حوزه های فرآیندی و پروژه ها محقق شده است.
­­
رئیس امور پژوهش و فن آوری درخصوص برنامه های پیش بینی شده مدیریت  دانش در سال جاری اظهار داشت: اخذ مجوز برای تدوین تجارب همکاران واحدهای(ICT، اندازه گیری و توزیع گاز، مالی، بهره برداری، بازرسی فنی و HSE) با رویکرد وصول مطالبات، تدوین کتاب ( چالش های پیش روی رؤسای مناطق و نواحی گاز) و مصاحبه با کلیه  همکاران امور HSE  در بخش های بهداشت صنعتی، محیط زیست و ایمنی (بالاخص تجارب همه گیری در covid-19) از جمله برنامه های اجرایی در سال جدید خواهد بود.