تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی مراغه
تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی مراغه
رئیس منابع طبیعی شهرستان مراغه از تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در ۲ هزار متر مربع از اراضی ملی خبر داد.

به گزارش صدای بناب به نقل از  خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی پاک مهر گفت: در پی ساخت و ساز غیر مجاز و تصرف اراضی ملی در روستای چکان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با صدور حکم قضایی ۱۰۰ متر مربع ساخت و ساز غیر مجاز تخریب و ۲ هزار متر مربع زمین ملی به حالت اولیه بازگردانده شد.

به گفته رئیس منابع طبیعی مراغه، از ابتدای سال در قالب ۷۷ پرونده ۱۸۰ هکتار از اراضی ملی در مراغه رفع تصرف شده است.

وی از شهروندان خواست که هرگونه اخبار در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری در اراضی ملی را به سامانه ۱۵۰۴ گزارش کنند.

  • منبع خبر : خبرگزاری صداو سیما مرکز آذربایجان شرقی