تمام بودجه و اعتبار  آسفالت ۱۴۰۱ فقط از منابع داخلی شهرداری بناب است
تمام بودجه و اعتبار  آسفالت ۱۴۰۱ فقط از منابع داخلی شهرداری بناب است
رئیس شورای اسلامی شهر بناب گفت: تمامی اعتبارات آسفالت‌ریزی در محلات و خیابان های بناب در سال جاری از محل اعتبارات داخلی شهرداری بناب است.

علی پورجعفر عصر امروز در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری صدای بناب، ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و اعتماد مردم فهیم بناب با شورا و شهرداری در تشریح گزارشی ازاقدامات انجام یافته درچندماه اخیر گفت: در فصل کاری ۱۴۰۱ باهمکاری تنگاتنگ شورای اسلامی وشهرداری بناب درمرحله اول مقدار ۱۰میلیارد تومان درقالب بودجه امسال قیر خریداری شد و با عقدقرارداد پخت و پخش، عملیات آسفالت ریزی بصورت گسترده درسطح شهربناب آغازشده است.

وی افزود: تاکنون ۳۷ هزار و ۸۰۰ متربع اجراشده است ازجمله درکوی لاله، بازارحاج تقی ، تکمیل کمربندی رسالت وکوچه های درنوبت آسفالت وسایرمناطق درحال اجرامی باشد وبه یاری خداوند وقراردادهایی که اخیرامنعقدشده است و تاپایان فصل کاری نهضت آسفالت که نیازاساسی شهروندان محترم می باشد ادامه خواهدیافت که دراین خصوص دردوماه گذشته ۲۱۰۰متراجرای جدول وآبرو و۲۵۰ سرویس شن ریزی انجام یافته است.

رئیس شورای شهر بناب با تاکید بر اینکه تمامی اعتبارات آسفالت ریزی در سال جاری از محل اعتبارت داخلی شهرداری است، گفت: همه این اقدامات صرفا ازمحل بودجه شهرداری بناب بوده وازهیچ محل دیگری تاکنون مساعدتی صورت نگرفته است و تنها  ازمحل اختصاص قیر برای محلات هدف ۸۱۰ تن قراراست اختصاص یابدوبرای ۵۱۰تن آن تفاهم نامه وضمانت نامه هاوسایرکارهای اداری انجام یافته اما دراختیارشهرداری قرارنگرفته است که انشاالله به محض تخصیص اقدامات لازم صورت خواهدگرفت.

علی پورجعفر در پایان در خصوص برنامه ها واقدامات شورا و شهرداری بناب در این فصل کاری گفت: باعنایات حق تعالی درآینده نزدیک زیباسازی پل میدان معلم و حمام حاج فتح اله وساماندهی میدان مهرآباد، سالن ورزشی شهرداری، کارخانه پسماند و……..آغازخواهدشد.

وی خاطرنشان کرد: برخودوظیفه می دانم که از شهردار محترم وهمکاران زحمت کش شهرداری واز همشهریان قدرشناس تشکرمی نمایم واز همه عزیزان تقاضادارم در راه خدمت به شهرعزیزمان یاریگر وراهنمای خدمتگزاران خودباشند.

انتهای پیام/ داود زیبائی