دکتر وحید رضایی رئیس بیمارستان امام خمینی ره بناب به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب انتخاب شد
دکتر وحید رضایی رئیس بیمارستان امام خمینی ره بناب به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب انتخاب شد
طی حکمی دکتر وحید رضایی رئیس بیمارستان امام خمینی ره بناب به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای بناب، طی حکمی از طرف دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان شرقی دکتر وحید رضایی رئیس بیمارستان امام خمینی ره بناب به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب انتخاب شد.

انتهای پیام/ زیبائی