رسانه‌ها در خط مقدم جنگ نرم قرار دارند
رسانه‌ها در خط مقدم جنگ نرم قرار دارند
مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی با بیان اینکه رسانه‌ها در خط مقدم جنگ نرم قرار دارند گفت:رسانه‌ها با رسالت انقلابی ، تکلیف سیاسی و رویکرد تبیینی نقش بسزایی در انتخابات پیش رو دارند.

به گزارش صدای بناب به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی رضایی در نشست اندیشه ورز انتخاباتی و در جمع خبرنگاران شهرستان‌ها گفت: صدا و سیما با بسیج تمامی امکانات در تبریز و شهرستان‌ها برای حضور حداکثری مردم در انتخابات اقدام خواهد کرد.

رضایی افزود: صداوسیمای آذربایجان شرقی با برنامه ریزی‌های انجام شده در آستانه انتخابات برنامه‌های متعدد تولیدی، خبری ، ارتباط زنده و تولیدی در بخش‌های رادیویی و تلویزیونی پخش خواهد کرد.

وی با اشاره به نقش خبرنگاران صداوسیما در شهرستان‌ها در انتخابات پیش رو گفت: خبرنگاران شهرستان‌ها با انعکاس اخبار ، گزارش‌ها ، رویداد‌های انتخاباتی و تعامل با دستگاه‌های متولی نقش بسزایی در انتخابات پیش رو دارند.

وی تصریح کرد: رویکرد اصلی صداوسیما به دور از هر گونه گرایش و نگرش سیاسی صرفا ایجاد زمینه برای حضور حداکثری مردم در انتخابات است.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها در خط مقدم جنگ نرم قرار دارند تصریح کرد: رسانه‌ها با رسالت انقلابی ، تکلیف سیاسی و رویکرد تبیینی نقش بسزایی در انتخابات پیش رو دارند.

  • منبع خبر : خبرگزاری صداو سیما مرکز آذربایجان شرقی