رشد تولید مجتمع فولاد صنعت بناب در فروردین سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها
رشد تولید مجتمع فولاد صنعت بناب در فروردین سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها
مجتمع فولاد صنعت بناب، سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها در این مجتمع با رشد سه برابری تولیدآغاز کرد.

به گزارش صدای بناب به نقل از روابط عمومی مجتمع فولاد صنعت بناب، سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها در این مجتمع با رشد سه برابری تولید نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل در فروردین ماه آغاز شد .

مجتمع فولاد صنعت بناب در ابتدای سالجاری با تغییرات سیستماتیك مدیریتی و بازنگری در برنامه ها و فرآیندهای موجود ، درواحد های ذوب و نورد شروعی خوب را تجربه كرد و در فروردین ماه، با رشد سه برابری تولید نسبت به سال قبل ، ركورد تولید سال های قبل را بهبود بخشید و به میزان تولید 73 هزارتن در این ماه رسید كه میزان تولید در فروردین سال گذشته 25 هزار تن بوده است.

برنامه ریزی در حوزه های فنی و مهندسی برای تحقیق و پژوهش، بومی سازی قطعات و كاهش هزینه های تمام شده با برخورداری از توان و دانش پرسنل مجرب و متخصص مجتمع در دستور كار قرار گرفته است .

صیانت از نیروی انسانی و ارزش گذاری به سرمایه های اصلی مجموعه نیز از اولویت های اصلی مدیریت شركت بوده و در راستای تكریم و حمایت از ایشان اقدامات لازم صورت می گیرد.