ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مشکلات فرهنگی می‌باشد / از ظرفیت متخصصان علوم اسلامی و علوم انسانی برای حل مشکلات استفاده شود
ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مشکلات فرهنگی می‌باشد / از ظرفیت متخصصان علوم اسلامی و علوم انسانی برای حل مشکلات استفاده شود
فرماندار بناب در جلسه مبارزه با قاچاق کالای شهرستان گفت: ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مشکلات فرهنگی می‌باشد.

به گزارش پایگاه خبری صدای بناب فرماندار شهرستان بناب در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا شهرستان با تاکید بر ضرورت تقویت پایه های فرهنگی در مواجه با مسائل اجتماعی اظهار داشت بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی ریشه در مشکلات فرهنگی داشته که با فرهنگ سازی و انجام آموزش‌های متناسب بخصوص از سنین کودکی می‌توان از بروز ناهنجاری ها جلوگیری کرد.

🔹 وی در همین راستا بر استفاده از ظرفیت متخصصان حوزه علوم اسلامی و انسانی تاکید کرده و گفت در شرایطی که دشمن با ایجاد جنگ نرم بدنبال آسیب رساندن به کشور و خصوصا نسل جوان می‌باشد لازم است از تمامی ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی خود برای خنثی کردن نقشه‌های شوم دشمنان استفاده کنیم .

🔹فرماندار شهرستان بناب با بیان اینکه جلسات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا لازم است بصورت مرتب برگزار شود و مصوبات پیگیری و اجرایی شوند گفت لازمه نتیجه بخش بودن جلسات، پیگیری مصوبات و مسائل و مشکلات اجرائی شدن آن‌هاست که موجب می‌شود موانع شناسایی و برطرف شوند

🔹وی در ادامه بر ضرورت ارائه چهره خوب از شهرستان در افکار عمومی تاکید کرد و گفت بزرگ نشان دادن مشکلات کوچک و کوچک جلوه دادن موفقیت ها موجب ایجاد قضاوتی منفی نسبت به شهرستان می‌شود و لازم است رسانه‌های شهرستان نسبت به این مسئله دقت و توجه کافی داشته باشند