سندهای های شش دانگ روستایی فاقد ارزش در بانک های بناب!/ افزایش فروش وام در روستاها به دلیل نداشتن ضامن کارمند/ تمایل سرمایه داران برای خرید وام های سرگردان
سندهای های شش دانگ روستایی فاقد ارزش در بانک های بناب!/ افزایش فروش وام در روستاها به دلیل نداشتن ضامن کارمند/ تمایل سرمایه داران برای خرید وام های سرگردان
سند های شش دانگ مسکونی و اراضی روستایی شهرستان بناب با وجود ارزش چند صد میلیون تومانی برای دریافت وام در بانک ها فاقد اعتبار هستند!!

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای بناب، اخیراً تعداد زیادی از روستاییان عزیز شهرستان بناب جهت دریافت وام های مختلف به بانکهای شهرستان بناب مراجعه می‌کنند و علیرغم داشتن سند های شش دانگ با ارزش چند صد میلیون تومانی نمی توانند وام خود را دریافت کنند.

تعدادی از مردم شریف شهرستان بناب با مراجعه به پایگاه خبری صدای بناب از اینکه اکثر بانک های این شهرستان از پرداخت وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی به دلیل بی ارزش بودن اسناد روستایی در تضمین از پرداخت وام امتناع می کنند.

در عین تعجب یکی از سند هایی که در این خبر انتشار داده شده است برای ساختمان با ارزش حدود ۳۰۰ میلیون تومان مربوط روستای زوارق بناب می باشد که با وجود شش دانگ بودن این سند و همچنین ارزش بالای آن تمامی بانک ها مثل ملت، ملی و سایر بانک های شهرستان از پرداخت وام ازدواج به صاحب این وام خودداری می‌کنند.

یکی از سایر مشکلات مهم برای دریافت وام بحث تضمین کننده کننده است چرا که بیشتر بانک های شهرستان بناب برای کمترین وام ها حداقل دو ضامن کارمند در در قوانین خود اعلام می‌کنند و همین باعث شده اکثر مردم شریف شهرستان بناب در گرفتن وام و یا پیدا کردن ضامن کارمند با مشکل مواجه شوند البته باید به این توجه کرد و به بانک‌ها تذکر داد که مگر در یک شهرستان مانند بناب چند کارمند و وجود دارد که برای هر وام می بایست یک نفر دو ضامن به بانک ها معرفی کند.

البته بخشدار مرکزی شهرستان بناب بارها در جلسات مختلف این قضیه را مطرح و از بانک‌ها تعامل همکاری بیشتر و درخواست کرده است و بانک ها نیز در این جلسات قول همکاری را دادند اما در ظاهر بانک ها روی دیگر خود را به متقاضیان وام نشان می دهند و هیچ گونه همکاری و تعاملی با مردم ندارند و تنها به سخن گفتن در جلسات و قول های پوچ به مسئولان بسنده می‌کنند.

مسئولان شهرستان بناب و البته مدیران بانک های باید در نظر داشته باشند در شرایط سخت فعلی، ازدواج برای جوانان بسیار سخت شده است و طبق آمار ثبت احوال استان سن ازدواج روز به روز در حال افزایش می باشد لذا امیدواریم حداقل کارهایی که از در توان آن ها می باشد را انجام بدهند و در تسهیل دریافت وام با سند های شش دانگ روستایی اینگونه سختگیری نکنند.

در پایان امیدوارم مسئولان شهرستان با توجه به این گزارش به فکر مشکل دریافت وام با اسناد روستایی باشند چرا که از جمعیت ۱۴۵ هزار نفری شهرستان بناب حدود ۴۰ درصد جمعیت در روستاهای این شهرستان سکونت دارند و نباید اجازه داده شود آنها از امکانات عمومی مانند وام‌های ازدواج و غیره محروم بمانند.

 

انتهای گزارش / داود زیبائی