طرح اجرایی به نام مالچ پاشی حوضه دریاچه ارومیه نداریم
طرح اجرایی به نام مالچ پاشی حوضه دریاچه ارومیه نداریم
مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان شرقی گفت: طرح اجرایی به نام مالچ پاشی حوضه دریاچه ارومیه نداریم و در این خصوص نیز هیچ اعتباری تاکنون نداشته‌ایم.

به گزارش صدای بناب به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی داودی با بیان اینکه طرح اجرایی به نام مالچ پاشی حوضه دریاچه ارومیه نداریم و در این خصوص نیز هیچ اعتباری تاکنون نداشته‌ایم اظهار کرد: ظاهرا یک طرح تحقیقاتی در سطح ۴۰۰ متر مربع بوده که بدون مجوز در یکی از شهرستان‌های آذربایجان شرقی انجام شده است.

وی افزود: مالچ پاشی در ۴۰۰ متر مربع در شهرستان یاد شده از سوی یک شرکت دانش بنیان به عنوان یک طرح تحقیقاتی مطرح شده که در خصوص جلوگیری از گرد و غبار به طور عمومی پیگیری می‌شود اما هیچ گونه مجوز یا مصوبه‌ای در این خصوص صادر نشده است.

داودی خاطرنشان کرد: منابع طبیعی طی سنوات قبل طرح‌هایی در خصوص تثبیت خاک دریاچه ارومیه و جلوگیری از گرد و غبار انجام داده است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط ۳۸۰۰ هکتار بوته کاری و نهال کاری، ۴۱ کیلومتر بادشکن غیر زنده نیز در حوضه دریاچه ارومیه و در بخش آذربایجان شرقی تاکنون انجام شده است تا به تثبیت خاک این حوضه کمک کند.

  • منبع خبر : خبرگزاری صداو سیما مرکز آذربایجان شرقی