عزم جدی مسئولین میاندوآب برای کسب عنوان شهر دوچرخه در سایه تعلل مسئولین در بناب!
عزم جدی مسئولین میاندوآب برای کسب عنوان شهر دوچرخه در سایه تعلل مسئولین در بناب!
برگزاری همایش های بزرگ دوچرخه سواری در میاندوآب با وجود توقف ۴ ساله برگزاری همایش "بناب شهر دوچرخه"....

روز گذشته در حالی بناب شاهد برگزاری همایش بی رمق چند ده نفری! پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته ملی جمعیت بود که در میاندوآب شهرستان‌ همجوار، با حضور هزاران نفر همایش باشکوه ترکیبی دوچرخه سواری و پیاده روی خانوادگی برگزار شد و به صورت مستقیم نیز از شبکه ۳ سیما پوشش رسانه ای داده شد.

 

در حالی همایش میاندوآب برگزار گردید که همایش “بناب شهر دوچرخه” با قدمت ۲۸ ساله در ۴ سال اخیر برگزار نشده و زمینه را بیش از پیش برای از دست رفتن این برند قدیمی در بناب فراهم کرده است!

 

اگر چه ۳ سال از ۴ سالی که این همایش برگزار نگردیده مقارن با ایام همه گیری کرونا بوده ولی عدم برگزاری آن در سال گذشته در اولین سال پساکرونا این سوال را در ذهن بناب دوستان پدید آورد که آیا برگزاری این همایش از اولویت مسئولین شهرستان بناب خارج شده است؟!

 

با نگاهی به بیست و یکمین دوره همایش “بناب شهر دوچرخه” که روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید می توان دریافت که آن همایش نیز همانند ۲۰ دوره قبلی پرشور بوده و با شرکت هزاران نفر دوچرخه سوار برگزار گردیده بود و برگزاری مجدد آن نیز قطعا با استقبال مردم ورزش دوست شهرستان بناب همراه خواهد بود و کم کاری در این زمینه هیچ توجیهی نخواهد داشت.

 

با مشاهده جدیّت در برگزاری همایش های بزرگ دوچرخه سواری در شهرستان میاندوآب با پوشش های زنده تلویزیونی در سالهای اخیر از یک طرف و منفعل عمل کردن مسئولین شهرستان  بناب در این زمینه از طرفی دیگر بیم آن می رود که همایش قدیمی #بناب_شهر_دوچرخه نیز به زودی به سرنوشت عنوان شهر دوچرخه دچار شود و همان طور که در اسفند ماه ۱۳۹۹ شاهد ثبت شیراز به عنوان شهر ملی دوچرخه بودیم این بار نیز همایش شهر دوچرخه که مسئولین فعلی وعده ثبت ملی آن رویداد را بعد از عدم توفیق در ثبت عنوان شهر دوچرخه داده بودند، از دست برود.

 

امید است مسئولین شهرستان بناب نه در وعده و وعید بلکه در مقام عمل برای حفظ برندهای شهرستان بناب بکوشند چرا که به زودی مردم شریف شهرستان بناب به سنجش این اقدامات در کارنامه واقعی مسئولین خواهند پرداخت.

 

 

  • نویسنده : داود زیبائی