فراد بدسرپرست نباید از یارانه حداقلی محروم شوند / پس انداز فرزندان نباید به قطع یارانه والدین منجر شود
فراد بدسرپرست نباید از یارانه حداقلی محروم شوند / پس انداز فرزندان نباید به قطع یارانه والدین منجر شود
نماینده بناب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گردش حساب و حقوق فرزندان شاغل نباید منجر به قطع یارانه پدر و مادر شود،گفت: ممکن است برخی بدسرپرستان و بی سرپرستان در حاشیه شهرها و مناطق دورافتاده زندگی کنند که کارت ملی و حساب بانکی نداشته و از یارانه حداقلی محروم باشند.

به گزارش صدای بناب به نقل از خبرگزاری خانه ملت محمد باقری بنابی با اشاره به حذف برخی دهک های پایین جامعه از دریافت یارانه گفت: اصولا با پرداخت یارانه ای که منجر به تضعیف قدرت اقتصادی خاتوار شود مخالف هستم اما در شرایط فعلی نیز که شروع یارانه جدید آغاز شده باید معیارهای دهک بندی بازتعریف شود و در بحث یارانه به حساسیت ها توجه شود، ممکن است برخی بدسرپرستان و بی سرپرستان در حاشیه شهرها و مناطق دورافتاده زندگی کنند که کارت ملی و حساب بانکی نداشته و از یارانه حداقلی محروم باشند، بنابراین حتی اگر فرصت ثبت نام به آنها داده شود، شاید نتوانند ثبت نام کنند چون ممکن است حتی هزینه جزیی برای پیگیری امور ندارند و حتی سواد کافی، برای ثبت نام بصورت سیستمی ندارند بنابراین باید سریعا توسط مددکارهای اجتماعی شناسایی و برای دریافت یارانه ثبت نام شوند.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی افزود: جالب است براساس اظهارات وزیر کار تمرکز و اولویت برای پرداخت یارانه و معیار دهک بندی درآمد است به عبارتی در این صورت، اگر فردی که املاک میلیاردی دارد برای دریافت یارانه ثروتمند محسوب نمی شود، اما بطور مثال؛ اگر زوج شاغل حتی بدون مسکن باشند به دلیل درآمد ماهیانه بیست میلیون تومان ثروتمند محسوب می‌شوند و از یارانه محروم می شوند، این چه عدالتی است؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گردش حساب و حقوق فرزندان شاغل نباید منجر به قطع یارانه پدر و مادر شود، ادامه داد: حساب بانکی مجردها و زوج هایی که در حال پس انداز برای خرید جهیزیه، خانه و غیره در آینده هستند، نباید منجر به قطع یارانه خود یا والدینشان شود، البته موارد دیگری از این دست مثال ها هست که باید دقیقا مورد رسیدگی قرار گیرد.نکنه دیگر اینکه ممکن است خانواری در امروز درآمد و ثروت داشته باشد و در سال بعد با مشکل مالی روبرو شود بنابراین نباید سایت یارانه برای همیشه بسته شود./