فرید پناهی قدیم شهردار بناب شد
فرید پناهی قدیم شهردار بناب شد
با اکثیریت اعضای شورای اسلامی شهر بناب فرید پناهی قدیم شهردار بناب شد.

به گزارش صدای بناب، رزومه دکترفریدپناهی قدیم شهردارمنتخب بناب؛ رزومه مدیریتی،تحصیلی و علمی اجرایی فرید پناهی قدیم جهت استحضار:
🔻 لیسانس برنامه ریزی شهری از دانشگاه تبریز
🔻 کارشناسی‌ارشد شهرسازی از دانشگاه شهید بهشتی تهران.دانشکده معماری
🔻 دکتری برنامه ریزی شهری از دانشگاه تبریز
🔻 لیسانس حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
[۱۱/۱۱،‏ ۱۲:۳۳] پناهی: سوابق اجرایی:
🔻 جانشین معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز .۱۳۸۳
🔻 معاون شهرسازی منطقه ۵..۱۳۷۷
🔻 معاون برنامه ریزی و پژوهش شهرداری تبریز ۱۳۸۶
🔻مدیر عامل سازمان امار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز.۱۳۹۰
🔻 رییس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند.۱۳۹۷ ادامه دارد
🔻 مدیر مرکز مطالعات شهرداری تبریز ۱۳۸۹
🔻عضو پایه ارشد شهرسازی نظام مهندسی….و کارشناس رسمی دادگستری.شهرسازی
🔻 رییس گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی استان
🔻 کارشناس ارشد برنامه ریزی واقتصاد مسکن.وزارت مسکن و شهرسازی