لزوم احساس مسئولیت بیش از پیش شهروندان نسبت به حفظ و نگهداری از درختان شهری بناب
لزوم احساس مسئولیت بیش از پیش شهروندان نسبت به حفظ و نگهداری از درختان شهری بناب
متاسفانه طی روزهای اخیر دیده می شود شاخه درختان میوه در سطح شهر تنها برای چیدن چند عدد میوه شکسته می شود..!!

به گزارش صدای بناب، پیامبر اسلام (ص) می فرمایند: نزد من شکستن شاخه ای از درخت همچون شکستن بال فرشتگان است.

 

انگار همین چند روز پیش بود که با  دیدن شاخه های سر سبز و پر برگ همین درختان و سایه آن بر سر رهگذران خیابان و بلوارهای بناب  لذت می بردیم.

 

اما نمی دانستیم که بزودی دیری نمی پاید که همین شاخه های سر سبز درخت، فدای منفعت خواهی، حس خود بینی و سودجویی عده ای از شهروندان برای چیدن بار آن درخت میشود!

آری، شاید اینها بخشی از درختان شهرند که همه روزه فدای سودجویی و امیال نفسانی برخی افراد نابخرد می شود.

 

متاسفانه همین انسان های ناآگاهی که درختان سرسبز را از شاخه هایشان را بریده  حیات بشر را تا چه حد تهدید می کنند!

“درختان ریه‌های شهر هستند”،  “محیط زیست به نسل آینده تعلق دارد”،  این جملات زیبا و ده ها شعار مشابه آنرا فقط می توان بر روی بنرها یا پارچه نوشته های شهر، آنهم در ایامی خاص و محدود مانند “روز درختکاری”  یا  “هفته منابع طبیعی”  دید.

 

و هنگامیکه این مناسبتهای تقویمی رد می شوند، تا سال بعد، دیگر کمترین اثری از این شعارها هم در شهریافت نمی شود!!

 

این در حالیست که در طول سال روند هجمه به موجودیت درختان و تخریب محیط زیست همچنان ادامه دارد.

شکستن بال فرشتگان در همه ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام برای حفظ و حراست درختان توصیه های بسیاری شده است.

 

با یکی از کارشناسان علوم اسلامی حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) در این باره  تلفنی گفتگو کردم که می گفت : بی شک طبیعت، محیط زیست و گل سرسبد آنان، “درختان”، همگی موهبتهای الهیند که برای بقای نسل بشر و سایر موجودات آفریده شده اند.

 

وی می افزاید: در فرهنگ اسلامی هرگز به انسان اجازه داده نشده که رها و لجام گسیخته در بهره برداری از طبیعت، درختان را قطع و شاخه هایشان را بشکند و آنها را بخشکاند همچنین باید متوجه باشیم که برای جرم دانستن شکست شاخه درختان شهر، اینکه درخت قطع و یا شکسته شده دارای شناسنامه باشد و شناسنامه هم ابلاغ شده باشد، شرط نیست و قطع درختان بدون شناسنامه هم جرم شناخته می شود ، چرا که طبق قانون هیچکس حق ندارد بدون علت نسبت به قطع  شکستن یا خشکاندن درختان اقدام کند.

 

پس، دیروز که دیگران کاشتند تا  ما امروز استفاده کنیم؛ بیاییم با عزمی آهنین همچون رزمندگان اسلام، امروز نیز ما  برای نسل آینده بکاریم، تا فردا دیگران بهره ببرند.

 

  • نویسنده : داود زیبائی
  • منبع خبر : یادداشت