مانور پیشگیری از خودکشی در شهرستان بناب برگزار شد
مانور پیشگیری از خودکشی در شهرستان بناب برگزار شد
به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی مانور پیشگیری از خودکشی در شهرستان بناب برگزار شد.

به گزارش صدای بناب، به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی، مانور شهری با پخش بروشور به همراه برپایی ایستگاه خدمات مشاوره در سطح شهرستان بناب توسط کارشناسان اورژانس اجتماعی و پایگاه خدمات اجتماعی باران امید برگزار شد.