مردم مدافع شفافیت برای همه حاکمیت هستند
مردم مدافع شفافیت برای همه حاکمیت هستند
نماینده بناب در مجلس گفت: مردم مدافع شفافیت برای همه حاکمیت از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه، خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اقتصاد، شورای برنامه ریزی استان ها و ... هستند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای بناب به نقل از فارس، محمد باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح شفافیت آراء نمایندگان اظهار داشت: اگرچه شفافیت را قبول دارم و معتقدم باید اجرا شود اما مردم توقع شفافیت در تمامی حوزه ها را دارند.

وی افزود: مردم مدافع این طرح نیستند بلکه مدافع شفافیت برای همه حاکمیت از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه، خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اقتصاد، شورای برنامه ریزی استان ها و … هستند.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح برای عوام فریبی به مجلس آمده است، گفت: این طرح حاوی تبصره هایی است که عملاً آن را از شفافیت خارج می کند و به یقین عقلانیت را از مجلس خواهد گرفت. به عبارت دیگر با تصویب این طرح منافع ملی را زیر سوال خواهیم برد و ما دیگر با عقلانیت تصمیم نخواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه ما مدافع شفافیت هستیم اما باید بسترهای مناسب سیاسی و اجتماعی آن فراهم شود، ادامه داد: این طرح با لابی گری به مجلس آمده است، افراد و گروه های فشار برای تصویب آن فشار می آورند، این در حالی است که تمامی حاکمیت باید در بحث های سیاسی، مالی، فرهنگی، اجتماعی و … شفاف باشد؛ هرچند شفافیت مجلس از همه ارگان های حاکمیت بیشتر است. همچنین دو شوری کردن این طرح به معنی به نتیجه نرسیدن آن تا چند سال آینده است.