نظرات دانش‌آموزان در انتخاب “معلمان نمونه ۱۴۰۳” تأثیر دارد
نظرات دانش‌آموزان در انتخاب “معلمان نمونه ۱۴۰۳” تأثیر دارد
امسال نظر دانش‌آموزان و والدین در انتخاب معلمان نمونه تأثیر دارد و دانش‌آموزان با ورود به سامانه my.medu.ir بخش خدمات آموزشی و سپس گزینه نظرسنجی معلمان را انتخاب کنند.

به گزارش صدای بناب به نقل از  خبرگزاری تسنیم، دستورالعمل انتخاب معلمان نمونه سال ۱۴۰۳ ابلاغ شده است.

تمام معلمان رسمی، پیمانی، آزمایشی، قراردادی و خرید خدمات شاغل در تمام مدارس دولتی و غیردولتی که به‌صورت موظف حداقل در هفته ۱۲ ساعت تدریس دارند، مشمول هستند.

منتخبین مرحله کشوری سال گذشته مجاز به شرکت در این برنامه نیستند.

داشتن حداقل سه سال سنوات تجربی تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ برای شرکت در برنامه انتخاب معلمان نمونه لازم است.

حداقل سنوات تجربی تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ برای کسب عنوان معلم نمونه استانی ۵ سال و برای کسب عنوان معلم نمونه کشوری ۱۰ سال تعیین شده است.

میانگین نمره ارزشیابی مشمولین برنامه در سه سال تحصیلی متوالی گذشته منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ نباید کمتر از ۸۵ باشد.

معلمانی که در سال جاری از تاریخ اول مهر ۱۴۰۲ دارای غیبت غیرموجه (به‌تشخیص اداره آموزش و پرورش) به‌مدت بیش از ۴ روز باشند مشمول شرکت در برنامه نمی‌شوند.

تمام افرادی که از سوی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات‌های قطعی مندرج در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در طول سه سال منتهی به سال ۱۴۰۲ و طی سال جاری تا روز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ محکوم شده‌اند از شرکت در برنامه شناسایی معلمان نمونه محروم هستند.

افرادی که در زمان اجرای طرح دارای پرونده در حال بررسی از سوی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری هستند و منجر به صدور رأی محکومیت قطعی نشده باشد مجاز به شرکت در برنامه نیستند.

طبق این دستورالعمل، انتخاب معلمان نمونه شامل مراحل مدرسه، منطقه، استان و کشور است.

مراحل شناسایی معلمان نمونه در مرحله مدرسه بدین شرح است:

مدیران مدارس با ورود به سامانه my.medu.ir گزینه “سکوی هوشمند مدیران” را انتخاب و در آن از قسمت شناسایی معلمان نمونه، ضمن مشاهده فهرست تمام معلمان آن مدرسه آن دسته از معلمانی را که مشمول مفاد بند ۳ شیوه‌نامه هستند، انتخاب کنند.

لازم است مدیران مدارس نهایت دقت را در اعمال مشمولین برنامه در سامانه به‌عمل آورند و مسئولیت رعایت دقیق آن به‌عهده مدیر مدرسه خواهد بود.

اطلاع‌رسانی به همکاران و دانش‌آموزان توسط مدیر و اقناع‌سازی آنان برای مشارکت در برنامه.

یکی از نکات مثبت انتخاب معلمان نمونه سال ۱۴۰۳، نظرخواهی از دانش‌‌آموزان و والدین به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی نظام آموزش و پرورش است.

در سال‌های اخیر یکی از نقدها به وزارت آموزش و پرورش، بی‌توجهی به نظرات ذی‌نفعان اصلی این وزارتخانه یعنی دانش‌آموزان و والدین بود.

در دستورالعمل انتخاب معلمان نمونه سال ۱۴۰۳ ذکر شده است: با توجه به اینکه عملکرد معلمان بر فرایند آموزش، تربیت و پرورش دانش‌آموزان تأثیرگذار است بنابراین نظر دانش‌آموزان به‌عنوان یکی از ملاک‌های شناسایی معلمان نمونه مدنظر است.

مدیر مدرسه باید ضمن اطلاع‌رسانی، ترغیب، تشویق و توجیه تمام دانش‌آموزان و اولیای آنها برای تکمیل نمونه برگ نظرسنجی زمینه مشارکت را در بستر سامانه my.medu.ir فراهم کند.

دانش‌آموزان پس از ورود به سامانه my.medu.ir بخش “خدمات آموزشی” را انتخاب و سپس از طریق گزینه “نظرسنجی معلمان” در شناسایی معلمان نمونه مشارکت کنند.

شرکت دانش‌آموزان حداقل (نصف به‌اضافه یک) هر کلاس در فرایند نظرسنجی ضروری است و نتایج حاصل از آن در شناسایی معلمان نمونه مدرسه مؤثر خواهد بود.

معلمان , وزارت آموزش و پرورش , دانش‌آموزان ,

تأکید می‌شود دانش‌آموزان دوره ابتدایی نمونه برگ نظرسنجی را با کمک والدین خود تکمیل کنند.

معلمان , وزارت آموزش و پرورش , دانش‌آموزان ,

تشکیل کمیته ارزیابی مدرسه شامل مدیر، تمام معاونان مدرسه، معلمان هم‌پایه در دوره ابتدایی یا هم‌رشته درسی در دوره متوسطه، نماینده معلمان و رئیس انجمن اولیا و معلمان نیاز است.

پس از پایان مرحله ارزیابی معلمان هر یک از اعضای کمیته ارزیابی مدرسه به‌صورت محرمانه امتیاز مربوط به هر معلم را در سامانه my.medu.ir “ورود از درگاه دولت”، گزینه “سکوی هوشمند معلمان” بخش شناسایی معلمان نمونه ثبت می‌کنند.

پس از پایان فرایندهای نظرسنجی دانش‌آموزی و کمیته ارزیابی، ضروری است مدیر مدرسه نسبت به کنترل مشارکت کمیته ارزیابی و دانش‌آموزان اقدام کند و سپس نسبت به تأیید نهایی فرایند شناسایی معلمان نمونه آن مدرسه اقدام کند.

میانگین امتیازهای داده‌شده شامل کمیته ارزیابی مدرسه و نظرسنجی دانش‌آموزی به‌صورت سیستمی در سامانه ثبت و برای مدیر مدرسه و معلمان قابل رؤیت است معلمانی که بالاترین امتیاز مورد نظر را برای ورود به مرحله رقابت منطقه‌ای کسب کرده‌اند در سامانه مشخص می‌شوند.

بخشنامه انتخاب معلمان نمونه را از اینجا دریافت کنید.

  • منبع خبر : خبرگزاری تسنیم