نقض حقوق شهروندان با سوزاندن درخت توسط یکی از اهالی در بند پردیس 12 !!!/ آتش زدن درخت 40 سال به منظور تردد بهتر خودرو !!
نقض حقوق شهروندان با سوزاندن درخت توسط یکی از اهالی در بند پردیس 12 !!!/ آتش زدن درخت 40 سال به منظور تردد بهتر خودرو !!
یکی از ساکنین کوچه پردیس 12 واقع در ابتدای کمربندی چمران به دلیل راحت تر کردن تردد خودروی خود درخت 40 الی 50 ساله زیبا در کوچه را به آتش کشید!!!

به گزارش خبرنگار صدای بناب،متاسفانه با وجود فرا رسیدن فصل بهار و رویش شکوفه های این درخت بزرگ و زیبا تنه آن در اوج بی فرهنگی و بی رحمی این فرد به طور عجیبی آتش زده شده تا با بهانه خشک شدن آن بتوانند راحتی خود را فراهم کرده و مسیر بهتری برای تردد خودروی خود فراهم کند!!!

اهالی این خیابان با حضور در دفتر رسانه مردمی صدای بناب از ما در خواست کردند تا این خبر را به گوش مردم و مسولان شهرستان برسانیم تا با این فرد برخورد قانونی شود..

در همین راستا دوربین صدای بناب فیلمی که یکی از اهالی کوچه مشکل و اتفاق را بیان می کند انتشار می دهد تا همگان از این موضوع با خبر شوند و انتظار می رود با این پدیده برخورد شود.

 

گزارش تصویری؛

 

 

انتهای گزارش / داود زیبائی