کارمندانی که واکسن کرونا را نزده باشند می بایست هر ۷۲ ساعت تست کرونا بدهند
کارمندانی که واکسن کرونا را نزده باشند می بایست هر ۷۲ ساعت تست کرونا بدهند
معاون فرماندار بناب گفت: کارمندانی که واکسن کرونا را نزده باشند می بایست هر ۷۲ ساعت تست کرونا بدهند

به گزارش پایگاه خبری صدای بناب معاون سیاسی و امنیتی فرماندار شهرستان بناب با بیان اینکه پدافند غیر عامل از جمله مباحث مورد تاکید مقام معظم رهبری می باشد بر ضرورت فرهنگ سازی و آموزش در هفته پدافند غیر عامل بمنظور پیشگیری از بحران های طبیعی و غیر طبیعی تاکید کرده و پدافند غیر عامل را مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای دانست که موجب افزایش آمادگی و کاهش آسیب پذیری و تداوم فعالیت های ضروری در مقابل تهدیدها و اقدام های نظامی دشمن می‌شود

⚡️وی در همین راستا با بیان اینکه بیماری کرونا به عنوان یک تهدید زیستی تلقی می شود که در حوزه مسائل و موضوعات پدافند غیرعامل قرار دارد گفت زمانی می‌توان به ایمنی جمعی دست پیدا کرد که تقریبا تمام یا بخش زیادی از جامعه واکسینه شوند و خاطر نشان کرد خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط دولت محترم روند واکسیناسیون بخوبی پیش می‌رود

⚡️ وی اظهار داشت از تمامی کارکنان دولت می‌خواهیم برابر مصوبات ستاد ملی نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام کنند که در غیر اینصورت از ورود کارکنانی که بدون جواز پزشکی، خود را واکسینه نکرده یا تست پی سی آر هر ۷۲ ساعت یکبار انجام نداده اند به اداره جلوگیری بعمل خواهد آمد

⚡️معاون فرماندار بناب با بیان اینکه ورود فاضلاب خانگی به رودخانه های سطح شهر یا ریخته شدن آب های جاری به فاضلاب شهری موجب بروز مسائل و مشکلات زیست محیطی و نارضایتی شهروندان شده گفت از اداره آب و فاضلاب و شهرداری می‌خواهیم هرچه سریع تر نسبت به الزام اتصال فاضلاب خانگی به شبکه فاضلاب شهری و ساماندهی رودخانه های داخل شهر اقدام نمایند