گزارش تصویری بسیار زیبا از یک روز بارانی در شهرستان بناب/ کوچه های گل آلود نتیجه قطعی این باران ؟!!
گزارش تصویری بسیار زیبا از یک روز بارانی در شهرستان بناب/ کوچه های گل آلود نتیجه قطعی این باران ؟!!
از اولین ساعات بامداد امروز باران الهی سراسر شهرستان بناب را فرا گرفته تا مرحمی بر بارش بسیار کم سال جاری باشد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای بناب، امسال به وضوح شاهد کاهش باراندگی در سطح کشور و به تبع آن در شهرستان بناب هستیم اما بارش زیبای امروز امروز مرحمی بر دل مردم مومن بناب گذاشت.

خوشبختانه از اوایل بامداد امروز شاهد باراش باران زیبا و نسبتا قوی هستیم اما این باراش در کنار زیبایی های خود تبعاتی برای مردم بناب خواهد داشت چرا که تا چند روز کوچه و خیابان های فرعی و حتی اصلی این شهر پر از گل می شود و تصاویر بسیار زیادی از وضعیت اسفبار کوچه های بناب برای انتشار به دست ما می رسد….

 

گزارش تصویری؛

 

 

انتهای گزارش/ داود زیبائی