12 تیر روز افشای حقوق بشر آمریکایی
12 تیر روز افشای حقوق بشر آمریکایی
12 تیر ، هر سال یاد آور حادثه تلخ حمله تروریستی ناو آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران که در آن 290 انسان بی گناه به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای بناب 12تیر ، هر سال یاد آور حادثه تلخ حمله تروریستی ناو آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز آبهای خلیج فارس است که در آن 290 انسان بی گناه به شهادت رسیدند.

12 تیر سالروز حمله جنایتكارانه آمریكا به هواپیمای مسافربری ایران فرصتی برای افشای كارنامه حقوق بشر آمریكایی و تولیدكنندگان تروریسم دولتی است تا چهره واقعی آمریکا به جهان و به‌ویژه نسل جوان و انقلابی کشور معرفی شود.

 

انتهای پیام/ رقیه فتحی