استقبال شهروندان از دومین روز نمایشگاه صنایع دستی و سوغات محلی در بناب | پایگاه اطلاع رسانی صدای بناب