افتتاح ۸۰ پروژه روستایی در شهرستان بناب | پایگاه اطلاع رسانی صدای بناب