حضور پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری | پایگاه اطلاع رسانی صدای بناب