اجرای رزمایش جهادگران فاطمی ۳ در روستای دوش | پایگاه اطلاع رسانی صدای بناب