سه مجموعه زمین چمن مصنوعی در ۳ مدرسه روستایی بناب کلنگ زنی شد | پایگاه اطلاع رسانی صدای بناب