مانور زلزله و ایمنی در هنرستان امام خمینی ره بناب برگزار شد | پایگاه اطلاع رسانی صدای بناب