نشست روشنگری و همایش اصناف بناب برگزار شد | پایگاه اطلاع رسانی صدای بناب