همزمان با سراسر کشور:راهپیمایی مردم بناب به همراه کودکان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین | پایگاه اطلاع رسانی صدای بناب