گشت مشترک ارگان های نظارتی از داروخانه های سطح شهر+ تصاویر | پایگاه اطلاع رسانی صدای بناب