توضیحات خانم دکتر اکرمیان متخصص بیماری های عفونی بیمارستان امام‌ خمینی بناب در خصوص روز سیاه کرونایی بناب | پایگاه اطلاع رسانی صدای بناب
توضیحات خانم دکتر اکرمیان متخصص بیماری های عفونی بیمارستان امام‌ خمینی بناب در خصوص روز سیاه کرونایی بناب

به گزارش صدای بناب،  اکرمیان متخصص بیماری های عفونی بیمارستان امام‌ خمینی بناب در خصوص روز سیاه کرونایی بناب و وضعیت بحرانی بخش کرونای این بیمارستان توضحیات مهمی داد.

دکتر اکرمیان در مهمترین صحبت های خود خطاب به مردم فهیم شهرستان بناب گفت: خواهش می کنیم در خانه ها بمانید چرا که کرونا وضعیت را به شدت نگران کننده کرده است.