درخواست اهالی محله بهداشت نرگس ۱۰ واقع در منطقه دیزج جنوبی از مسئولان شورا و شهرداری جهت رسیدگی به مشکلات این محله | پایگاه اطلاع رسانی صدای بناب
درخواست اهالی محله بهداشت نرگس ۱۰ واقع در منطقه دیزج جنوبی از مسئولان شورا و شهرداری جهت رسیدگی به مشکلات این محله

به گزارش خبرنگار پایگاه خبر ی صدای بناب، جمعی از اهالی محله بهداشت نرگس ۱۰ واقع در منطقه دیزج جنوبی با حضور در دفتر رسانه مردمی صدای بناب جهت تهیه گزارش و رساندن صدا و مطلابه اهالی به گوش مسئولان درخواست کردند.

پیرو این درخواست مردمی تیم رسانه ای پایگاه خبری صدای بناب با حضور در این محله و تهیه گزارش میدانی مشکلات و مطالبات اهالی محله از جمله ایجاد آبرو، جدول کشی و مناسب سازی پیاده روی های محله در این گزارش تهیه کرده است.

لازم به ذکر خیابان اصلی محله کوی بهداشت برای اولین بار امسال به همت شورا و شهرداری آسفالت ریزی شده است اما برخی مشکلات و عدم تکمیل زیر ساخت ها بخصوص در کوچه های فرعی این محله باعث بروز مشکلاتی بخصوص در هنگام بارش باران به وجئد آورده است که اهالی از مسئولان شورا و شهرداری انتظار دارند قبل پایان فصل کاری و آغاز سرما برخی مشکلات بخصوص آبرو گذاری در کوچه فرعی انجام شود تا مردم در تردد روزانه خود دچار مشکل نشوند