عملکرد دامپزشکی شهرستان بناب در سال ۱۴۰۰ و برنامه های این نهاد خدمات رسان در سال ۱۴۰۱ | پایگاه اطلاع رسانی صدای بناب
عملکرد دامپزشکی شهرستان بناب در سال ۱۴۰۰ و برنامه های این نهاد خدمات رسان در سال ۱۴۰۱

صحبت های دکتر مسعود گنج پور رئیس دامپزشکی شهرستان بناب در خصوص عملکرد این نهاد در سال ۱۴۰۰ و برنامه های دامپزشکی شهرستان بناب در سال ۱۴۰۱

بازرسی ویژه دامپزشکی شهرستان بناب در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان از قصابی ها و مرغ فروشی های سطح شهرستان بناب