پنج شنبه, ۱۱ خرداد , ۱۴۰۲ Thursday, 1 June , 2023
حیله های شیطان برای مهار انسان 07 اردیبهشت 1399

حیله های شیطان برای مهار انسان

شیطان برای عملی کردن حیله های خود و مهار انسان و کشاندن آن به سوی خود و بازداشتن از راه حق زنجیرهایی دارد که آنها را به گردن انسان ها انداخته و ایشان را به هر راهی که میخواهند میکاشند.