پنج شنبه, ۹ تیر , ۱۴۰۱ Thursday, 30 June , 2022
حضور دانش آموزان از ۱۴ فروردین در مدارس الزامی و اجباری است/ افزایش یکماهه آموزش حضوری هنوز تایید نشده است/ واکسیناسیون دانش آموزان اختیاری می باشد/ برخورد قانونی با غیبت دانش آموزان در طول آموزش حضوری مدارس 10 فروردین 1401
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بناب در جمع اصحاب رسانه؛

حضور دانش آموزان از ۱۴ فروردین در مدارس الزامی و اجباری است/ افزایش یکماهه آموزش حضوری هنوز تایید نشده است/ واکسیناسیون دانش آموزان اختیاری می باشد/ برخورد قانونی با غیبت دانش آموزان در طول آموزش حضوری مدارس

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بناب از حضوری بودن آموزش تمامی مقاطع تحصیلی در شهرستان بناب از ۱۴ فروردین خبر داد و حضور دانش آموزان را الزامی و اجباری عنوان کرد.