پنج شنبه, ۹ تیر , ۱۴۰۱ Thursday, 30 June , 2022
منابع آب زیرزمینی در بحرانی پنهان 29 دی 1400
نماینده مردم بناب؛

منابع آب زیرزمینی در بحرانی پنهان

نماینده مردم بناب گفت:به دنبال تسریع و ارزیابی روند آموزش مهارتی به کشاورزان این منطقه هستیم.