یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ Sunday, 19 September , 2021
کار زیبا و فرهنگی دانشگاه پیام نور در راستای کمک به محیط زیست / بیش از 10 هکتار از اراضی خشک و بیابانی دانشگاه پیام نور بناب با کشت ذرت سرسبز شد 05 تیر 1400
صداب بناب گزارش می دهد؛

کار زیبا و فرهنگی دانشگاه پیام نور در راستای کمک به محیط زیست / بیش از 10 هکتار از اراضی خشک و بیابانی دانشگاه پیام نور بناب با کشت ذرت سرسبز شد

دانشگاه پیام نور بناب در راستای ایجاد فضای سبز و افزایش شور و نشاط در این دانشگاه بیش از 10 هکتار از اراضی خشک و بلااستفاده خود را با کشت ذرت سرسبز و محیطی بانشاط ایجاد کرده است.