پنج شنبه, ۹ تیر , ۱۴۰۱ Thursday, 30 June , 2022
تغییرات چشمگیر دستورالعمل توافق مالیات مشاغل اصناف در سال جاری نسبت به سالیان قبل 11 خرداد 1401
رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان بناب؛

تغییرات چشمگیر دستورالعمل توافق مالیات مشاغل اصناف در سال جاری نسبت به سالیان قبل

رئیس امور مالیاتی شهرستان بناب از تغییرات چشمگیر دستورالعمل توافق مالیات مشاغل اصناف در سال جاری نسبت به سالیان قبل خبر داد.